OVAM ecodesign.link

Oxypoint

Vorige Overzicht Volgende
Ontwerper
Oxypoint
Website
www.oxypoint.eu
Jaar
cases 2015

Oxypoint maakt zuurstoftherapie een pak comfortabeler en efficiënter


"Voor ons werd door alle ziekenhuizen ter wereld zuurstof op een continue manier toegediend."                                           

Philip Hendrickx, Mede-oprichter

 

Optimaliseren van zuurstoftherapie in ziekenhuizen. Het is geen alledaagse business, en misschien daarom dat je er niet bij stilstaat. "Zuurstoftherapie werd voor ons door alle ziekenhuizen ter wereld op een continue manier toegediend. Dat wil zeggen dat zuurstof zowel tijdens de in- als uitademing door de neus wordt geblazen, terwijl je die enkel tijdens de inademing nodig hebt".


Oxypoint003LR

 

"Die continue aanvoer van zuurstof zorgt voor nogal wat ongemakken" legt Philip Hendrickx, mede-oprichter van Oxypoint, uit. Eerst en vooral zorgt dat voor uitdroging van de neus en de luchtwegen bij de patiënt, en dat kan onaangenaam tot zeer pijnlijk zijn (uitdroging neusslijmvliezen, koudegevoel, korstvorming, bloedklonters in de neus). Daarnaast staan zowat alle ziekenhuizen onder druk om hun budgetten in het oog te houden. In Vlaanderen draaiden 20 van de 52 algemene ziekenhuizen in 2013 met verlies. Dat is een verviervoudiging in twee jaar, blijkt uit een recente doorlichting door de krant De Tijd (6/12/14).

 

"Zuurstoftherapie is duur en betekent een grote kost voor ziekenhuizen."


De zuurstof moet industrieel worden aangemaakt. Ze wordt eerst vloeibaar gemaakt (-182°C) en dan 2 à 3 keer per maand door grote tankwagens getransporteerd en afgeleverd aan de externe citernen van de ziekenhuizen. Het is een behoorlijk milieubelastend proces. Het is energie-intensief tijdens de productie en er komen heel wat logistieke bewegingen bij kijken. Optimalisatie van zuurstoftherapie in ziekenhuizen betekent niet enkel een comfortverbetering voor de patiënt, dank zij de verminderde verspilling wordt ook een aanzienlijke kosten- en eco-efficiëntieslag gemaakt.

Dirk Borgonjon, zakenpartner van Philip, heeft bijna 15 jaar mensen begeleid die zuurstoftherapie thuis krijgen. In een thuissituatie is het ontzettend belangrijk dat de voorraad zuurstof (in fles) zo lang mogelijk meegaat. Voor thuisgebruik waren er wel zuinige systemen, maar in ziekenhuizen nog niet. Oxypoint zag het als een uitdaging om de ontwerpfilosofie en systeembenadering rond zuinig gebruik mee te nemen naar de schaal waarop ziekenhuizen opereren. "Daardoor moesten we ook niet van nul beginnen. We konden vertrekken van de best beschikbare technologie voor thuisgebruik en deze in samenwerking met de bestaande fabrikanten van thuissystemen aanpassen naar een voor ziekenhuizen geschikt product."

 

Oxypoint002LR

 

"Omdat je met een systeem op het terrein van de therapie komt, moet je wel over een behoorlijk aantal drempels. Je bent een medisch product, dus je moet uitgebreid klinisch getest worden. Het moet gevalideerd worden om er commercieel ingang mee te vinden in de sector. De allereerste klant is van cruciaal belang in dit proces". Heel 2011 stond in het teken van klinische tests en haalbaarheidsstudies. Onder andere dankzij het IWT heeft Oxypoint proefprojecten gedaan in reële omgevingen (zoals bijvoorbeeld in de afdeling cardiochirurgie van het UZA). Tijdens deze proefopstellingen zijn er zuurstofbesparingen opgemeten van maar liefst 75%, terwijl er meer comfort was voor de patiënt. Deze meting deed zich voor in 'gemengd gebruik van het toestel', waar de arts/verpleger naargelang de patiënt de meest geschikte therapie kon kiezen: in continue aanvoer of in de comfortmode op het ritme van de ademhaling.

Vanaf 2012 kwam de commercialisatie op gang. Wat het business model betreft, maakt Oxypoint het mogelijk dat ziekenhuizen het systeem zowel kunnen kopen, huren als leasen. Bij die laatste twee opties kunnen de ziekenhuizen genieten van de allernieuwste technologie en het extra comfort, terwijl de besparing er effectief voor zorgt dat ze vanaf dag één winst kunnen maken met de systemen, zonder hiervoor enig investeringsbudget te hoeven uittrekken.

 

"Wat we vooral uit het hele innovatieproces geleerd hebben, is dat je best meteen een onderzoek doet naar alle actoren die potentieel kunnen bijdragen aan het welslagen van de innovatie."


Dit landschap moet je vanaf het eerste moment overzichtelijk maken en je moet zoveel mogelijk in open samenwerking gaan om tot commerciële producten te komen. Universiteiten, ziekenhuizen waar je kan testen, subsidie verlenende overheden, kennisinstellingen, ontwerpbureaus, fabrikanten ... Aan de hand van die puzzel moet je een optimale formule vinden om je innovatiepad te belopen." 

 

OVAM SIS Toolkit fiches

 

Oxypoint
 

De grijs gearceerde delen van de OVAM SIS Toolkit-matrix duiden aan op welke snijpunten de case goed scoort. 

Meer informatie over de OVAM SIS Toolkit

 

Toegepaste ecodesign strategieën

Levenscyclus scenario_Oxypoint

Meer informatie over de ecodesign strategieën.