OVAM ecodesign.link

Onderwijs

OVAM heeft een samenwerkingsovereenkomst met 4 Vlaamse hogescholen en universiteiten. Meer bepaald met de opleidingen Productdesign, Industrieel Productontwerpen, Productontwikkeling en Interieurvormgeving.

De hogescholen en universiteiten gaan het engagement aan om het bewustzijn rond duurzaamheid en ecodesign in hun opleidingen te vergroten door de thema's te integreren in hun visie en in de curricula. Zo willen we dat studenten gericht 'duurzaamheidscompetenties' verwerven. De OVAM verbindt zich er op haar beurt toe de nodige ondersteuning te bieden om dit te kunnen realiseren. Daarnaast engageert de OVAM zich ertoe de Ecodesign Awards voor Studenten jaarlijks te blijven uitreiken als extra stimulans voor studenten.

OVAM heeft een samenwerkingsovereekomst met onderstaande hogescholen en universiteiten:

download
howest-logo


UAntwerpen


thomasmore-logo