OVAM ecodesign.link

Over ons

Duurzaam Design

Om een duurzaam materialenbeleid te voeren, hebben we nood aan duurzame ontwerpen. De OVAM stimuleert ecodesign; door een doordacht design worden materialen efficiënter gebruikt en gaan producten langer mee en zijn ze makkelijker te herstellen en te recycleren.

OVAM Ecodesign.link is het trefpunt voor al wie actief is op vlak van duurzame productinnovatie. Het brengt de OVAM-instrumenten zichtbaar en toegankelijk bij elkaar én wil de OVAM positioneren als een samenwerkingspartner voor alle actoren in de levenscyclus van producten.

Onze drie kernactiviteiten zijn:

 • informeren en sensibiliseren;
 • het voeren van innovatief onderzoek en proefprojecten vanuit de behoeften van de doelgroepen;
 • het uitbouwen van een netwerk via samenwerkingsverbanden.

 

Logo Ovam 2015

De OVAM spant zich dagelijks in voor een kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. En dat sinds 1981!

De wereldbevolking stijgt, maar onze voorraad aan grondstoffen, materialen en open ruimte is schaars en daarom uiterst kostbaar.
Toch is de beschikbaarheid ervan cruciaal voor onze samenleving. Vanuit ecologisch en economisch perspectief, kunnen we dus niet meer rond een duurzaam afvalstoffen-, materialen- en bodembeheer.

Daarom zet de OVAM haar schouders onder zes duidelijke doelstellingen:

 • de omslag naar kringloopeconomie – een economie waarin goederen duurzaam worden geproduceerd en hergebruikt – inzetten
 • de afvalberg verkleinen
 • afval hergebruiken en recycleren
 • afval milieuvriendelijk verwerken
 • het saneren van verontreinigde gronden
 • het voorkomen van nieuwe bodemverontreinigingen

Samen met burgers, bedrijven en collega-overheden maakten we van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende regio. Maar we willen onze samenleving verder sturen richting duurzaam ruimtegebruik en gesloten materialenkringlopen.

Meer weten over de missie en visie van de OVAM? klik hier.

 


Het materialenbeleid van de OVAM

4 belangrijke hoekstenen:

 1. De lat hoger voor preventie en hergebruik. We bekijken wat Vlaanderen kan leren van nieuwe ontwikkelingen, zoals de deeleconomie en goede praktijken uit het buitenland.
 2. Naar een integrale benadering van de keten. Op basis van best practices inzake duurzaam design, materiaalefficiënt produceren en product-dienstcombinaties overtuigen we bedrijven om het anders aan te pakken. Consumenten geven we meer inzicht in de gevolgen van hun aankoop- en consumptiegedrag.
 3. Naar een nog performantere selectieve inzameling. We verbeteren de bestaande inzamelsystemen van afval en voeren nieuwe inzamelmethodes in. We zorgen ervoor dat selectieve inzameling goedkoper is dan restafval.
 4. Zelfvoorzienend in eindverwerking. Hoe groter de capaciteit voor hergebruik en recyclage van afval, hoe minder nood aan eindverwerking. Daarom stemt de OVAM de verbrandings- en stortcapaciteit af op het dalende restafvalaanbod: Vlaams restafval wordt zoveel mogelijk in Vlaanderen verwerkt en we vermijden overcapaciteit.

Het volledige strategisch plan van de OVAM kan u hier bekijken.